BEVATTNINGSDESIGN

För en frisk levande ytan som skapar harmoni.

PROJEKTERING I TRE STEG

STEG 1

Vi har ett möte/samtal och tittar på behoven för ert projekt.

Du får ett prisförslag för att ta fram en detaljplan och materialspecifikation

STEG 2

Har du en befintlig ritning på området utgår vi från den, eller så kommer vi ut till er, mäter upp och skapar en ritning.

Utifrån ritningen skapar vi detaljplanen för din bevattning.

STEG 3

Du får ett erbjudande på installation och material för din bevattning.

Vill du köpa in materialet själv eller använda din egen entreprenör går det självklart bra!, Du betalar då bara för kostnaden att framställa detaljplanen och eventuellt material du köper av oss.

PROJEKTERING

  • Komplett detaljplan och materialspecifikation
  • Ritningar i IMAP*
    Kan levereras som .pdf eller .dwg
  • Hela sortimentet från Rain Bird
  • Även andra kända varumärken
  • Förmedling av specialiserade entreprenörer

*Detta möjliggör direkt kontroll över bevattningen via
automatiken och IMAP. (
gäller: stratus, nimbus och cirrus)

ÖVRIGA TJÄNSTER

  • Digitalisering av befintliga papperskartor och ritningar

©Gunilla P´s Consulting  2018 | Design: B.O.L.D Webbdesign